Thiết kế, thi công hệ thống sân khấu chuyên nghiệp

Chuyên thiết kế, thi công sân khấu phục vu cho các hoạt động sự kiện trong nhà, ngoài trời. 

Chiều cao tiêu chuẩn

  • - 0.5m
  • - 0.7m
  • - 1m
  • - 1.5m

>> Quay lại <<

Hỗ trợ Online